Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Analytisk stærk og erfaren medarbejder, der kan arbejde med strategisk udvikling af kom...

Job i Odense

Vil du være med til at udvikle og styrke indsatsen over for socialt udsatte unge i tæt samarbejde med bl.a. kommuner, departement og faglige miljøer? Har du god indsigt i kommunernes arbejde på ungeområdet og erfaring med at understøtte kommunerne strategisk på tværs af social- uddannelses-, beskæftigelses-og sundhedsområdet? Og har du flair for at arbejde systematisk og vidensbaseret med kommuner og andre aktører om nye arbejdsgange, metoder med mere, så du er med til at skabe blivende forandringer? Så er du måske vores nye kollega i Team Unge i Risiko, som er en del af Center for Børn, Unge og Familier i Socialstyrelsen.

Om Center for Børn, Unge og Familier
Center for Børn, Unge og Familier har til opgave at understøtte implementeringen af lovgivningen og kvalificere politiske beslutningsprocesser på børne- og ungeområdet med afsæt i vores dybe viden på feltet. Vi tilbyder kommunerne konkrete rådgivningsindsatser og løser en lang række opgaver med en ambition om at understøtte og kvalificere kommunernes arbejde med praksis og forskningsbaseret viden samt veldokumenterede metoder og redskaber. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø præget af høj kvalitet i opgaveløsningen, kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform.

Centrets ca. 70 medarbejdere er fordelt på i alt fem teams, der som udgangspunkt varetager forskellige ansvarsområder, men som også arbejder på tværs. De fem teams har fokus på henholdsvis sagsbehandling...