Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

SALGSELEV

Job på Sydsjælland

SALGSELEV TIL
BOLIGAFDELINGEN
Bahne I NÆSTVED SØGER EN DYGTIG SALGSELEV TIL BOLIGAFDELINGEN PR. 1. AUGUST 2020.
Du brænder for SALG og DESIGN generelt og ken- UDDANNELSEN
der vigtigheden af GOD SERVICE. Du er den fødte Du indgår i et 2-årigt uddannelsesforløb, som afslut-
sælger og lægger stor vægt på kundebetjening og tes med en fagprøve.
mener, at det er den vigtigste opgave i en butik. Du
har et særligt talent for at give kunderne en positiv Elever i boligafdelingen går på lukkede Bahne-hold
oplevelse, og du elsker den daglige kundekontakt. – 4x4 moduler – på Handelsfagskolen i Odder.
Du er samtidig humørfyldt og indstillet på at spille
en vigtig rolle i et positivt arbejdsklima. Der afholdes en årlig elevdag for alle elever, og du vil
gennem din elevtid deltage i leverandørbesøg, på
Vi tilbyder dig at blive en vigtig del af Bahne-famili- messer, interne møder m.v.
ens spændende butiksunivers i en butik, som er en
af Danmarks flotteste inden for bolig, mode og de- Inden du starter som elev, vil du deltage i et fælles
sign. Du bliver en del af et dynamisk team af enga- introforløb på 3 dage, hvor Bahnes DNA vil blive
gerede og professionelle medarbejdere, som bræn- gennemgået. Herudover er der udpeget en uddan-
der for at drive Bahne til yderligere succes. nelsesansvarlig i hver butik, der er klædt på til at
støtte dig under hele din elevtid.
Du får en aktiv og udfo...