Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Jordemødre til faste stillinger i ”Sengeafsnit for Graviditet og Barsel”, OUH

Job i Odense


Brænder du særligt for at arbejde med de gravide kvinder og barslende familier?

Så har du nu chancen for, at blive en del af vores team af engagerede medarbejdere hos
”Sengeafsnit for graviditet og barsel. Barselsklinikken”


Tiltrædelse 1/7- 2020 eller efter aftale

Vi tilbyder:

  • Udvikling af grundlæggende og dybdegående viden og kompetencer inden for både de generelle medicinske sygdomme og patologiske graviditetskomplikationer inkl. ab.pro. & foetus mors forløb.
  • Kompetenceudvikling og kontinuerlige patientforløb i både graviditets- og barselsregi
  • Tværfagligt samarbejde hvor vi bruger hinanden aktivt i varetagelsen af de komplekse graviditets- og barselsforløb.
  • Et alsidigt og afvekslende arbejdsfelt, som rummer både indlagte patientforløb og ambulatoriearbejde (hyperemesis- og barselsklinik).
  • CTG undervisning med fokus på de specifikke gravide risikogrupper vi har indlagt i afsnittet
  • Årlig intern team træning med udgangspunkt i afsnittets patientforløb, samt årlig undervisning/træning i behandling af det akut dårlige barn.
  • Sidemandsoplæring/følgevagter i introduktionsperiode og et generelt fokus på sparring mellem kolleger, mono- såvel som tværfagligt.
  • Arbejdsmiljø hvor åbenhed, gensidig respekt og humor prioriteres højt
  • Arbejdstidstilrettelæggelse via ”Min Tid” og derme...