Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sagsbehandler til Børn og Familie i Vordingborg Kommune

Job på Sydsjælland

Vil du være med til at styrke og videreudvikle arbejdet på området for udsatte børn og unge i Vordingborg Kommune?

Vi søger en dygtig sagsbehandler, der sammen med os vil skabe de bedste muligheder for børn og unge i udsatte positioner i alderen 0-14 år. Vi har fokus på tidlige og forebyggende indsatser og arbejder så vidt muligt med indsatser, der tager udgangspunkt i almenområdet via sundhedsplejen, dagtilbud og skole.

Samtidig arbejder vi kontinuerligt med at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede område. Vi arbejder målrettet med at udvikle flerfaglige helhedsorienterede indsatser, der supplerer hinanden og er sammenhængende, så de taler ind i en helhed for det enkelte barn og den enkelte familie.

Bliv en del af et fagligt fællesskab
I Børn og Familie arbejder 20 fagligt stærke og engagerede sagsbehandlere med høj kvalitet i sagsbehandlingen og tætte opfølgninger på indsatserne. Vi har fokus på systematisk sagsarbejde, samarbejdet med borgerne og faglig sparring i hverdagen.

Dine arbejdsopgaver:

  • Myndighedssagsbehandler med egen sagsstamme
  • Udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner
  • Iværksætte foranstaltninger (SEL § 52 m.fl.)
  • Foretage løbende opfølgninger
  • Koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet og familien
  • Sikre tidlige og tværfaglige indsatser med inddragelse af almenområdet
  • ...