Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Tekniker

Job i Sydjylland


Sygehus Sønderjylland / Teknisk afdeling, søger en tekniker med kendskab til el-installationer ( stærk- og svagstrøm ) til matriklen Aabenraa fra den 1. september 2020 eller efter aftale.

Teknisk afdeling ved Sygehus Sønderjylland løser opgaver, der understøtter kerneydelsen og sikrer, at sygehusets øvrige afdelinger kan koncentrere sig om patientbehandling og pleje.

Teknisk afdeling varetager drift og vedligehold af bygninger, tekniske installationer, udstyr og inventar. Endvidere forestår Teknisk Service mindre ombygnings- og renoveringsopgaver i eget regi. Ved større byggesager i samarbejde med eksterne rådgivere og firmaer.

I august 2014 blev der taget 23.000 m2 nybyggeri i brug og medio 2015 overtog Teknisk afdeling driften af ny Psykiatribygning på matriklen. I primo 2020 blev et nyt sengehus på 24.000 m2 taget i brug.

Dine opgaver er bl.a.

  • Driftsstyring og optimering af nye og eksisterende el-anlæg.
  • Reparation og vedligeholdelse af sygehusets komplekse anlæg og installationer.
  • Medvirke til vedligeholdelse og systematiseret eftersyn/afprøvning iht. gældende lovgivning og retningslinjer.
  • Medvirke i drift og vedligeholdelse af afdelingsbestemt udstyr.
  • Almindelig forefaldende arbejder.
  • På sigt at være villig til at indgå i en vagtordning.

Vi forventer, at du

  • Er faglig uddannet med kendskab til el-området.
  • ...