Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Ambulatorium/Dagafsnit søger sygeplejerske i fast...

Job i Odense


Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentlig i blandede vagter.

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af personalegruppen i HC Andersen Børne- og ungehospital har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske med primær funktion i vores fagteam for astma/allergi i Ambulatorium/Dagafsnit. Stillingen indebærer foruden en fast tilknytning til HM4 sengeafsnit, hvor du vil have funktion i dag- og aftenvagter hverdage og weekender.

Stillingen omfatter både selvstændige og teamrelaterede sygeplejeopgaver.

Du vil i samarbejde med allergiteamets øvrige medlemmer være ansvarlig for kontinuiteten i vores patienters ambulante forløb.

Dette vil blandt andet omfatte at skulle planlægge og gennemføre ambulante konsultationer både i samarbejde med læge samt selvstændige konsultationer og telefonkonsultationer.

Herunder forventes det at du selvstændigt kan udføre diverse lungefunktionsundersøgelser, fødevareprovokationer, hyposensibilisering, mannitoltest og anstrengelsestest.

Med udgangspunkt i en familiecentreret tilgang til pleje og behandling vil du i samarbejde med teamets øvrige medlemmer indgå i konstant udvikling af det effektive og meningsfulde patientforløb i afdelingen. Dette betyder blandt andet at vi, med respekt for barnet/den unge, sikrer et godt samarbejde mellem afsnittene i Børnehospitalet og at den unge patient sikres en hensigtsmæssig transition til vok...