Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Aktivitetsmedarbejder til Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd

Job i Aalborg

Sengeafsnit S2, Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger 1 aktivitetsmedarbejder med enten en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt i skiftende dag- og aftenvagter. Der skal påregnes weekendvagt cirka hver 4. uge i 8 timers vagter. Vagterne vil på hverdage ligge mellem kl. 9.00 og kl. 20.00.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Afdelingerne Akut Psykiatri, Affektive Lidelser, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Afdelingen for Psykoser har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.

Det faglige miljø i Klinik Psykiatri Syd:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken. I klinik Syd arbejdes med kontaktpersonfunktion og generelt vægtes tværfagligt samarbejde højt. Der er fokus på nedbringelse af tvang, og der arbejdes miljøterapeutisk med “Safeward” og ”Guidet egen beslutning” som metoder i plejen.

Afsnit S2 er henhøre...