Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Præstehaven søger socialpædagoger

Job på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

Socialpædagoger 32 t. pr. uge søges til ansættelse pr. 01.09.2020- eller snarest derefter.

Du har værdierne åbenhed, nysgerrighed og respekt med som en naturlig del af din etiske rygsæk. Du har lyst til at tænke kreativt ind i en hverdag der rummer både forudsigelige og uforudsigelige spændende arbejdsopgaver.

Bo & Aktivitet, Kalundborg Kommune, søger uddannede pædagoger som ønsker at udfordre sig selv og kan se de faglige fordele i, at arbejde på tværs af dagtilbuddet og døgntilbuddet, men også på tværs af forskellige opgaver og projekter. Vi samarbejder desuden med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere inden for sundheds og socialfaglige områder.

Bo & Aktivitet omfatter flere længerevarende botilbud, samværs- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Kerneopgaven for Bo & Aktivitet er gennem pædagogisk støtte, vejledning, omsorg og pleje, at udvikle og vedligeholde borgerens individuelle evne til at mestre eget liv.

Bo & Aktivitet har fokus på den enkelte borgers værdier og ønsker hvor:

  • borgeren har ansvar, indflydelse og selvbestemmelse
  • borgeren er aktivt deltagende i hverdagen
  • borgeren har en værdi- og meningsfyldt hverdag

Alle borgerne i Bo & Aktivitet har brug for hjælp, støtte eller guidning i alle sammenhænge i hverdagen. Der arbejdes respektfuldt, anerkendende og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og måder a...