Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Synskonsulent (børn og unge) til Synscentralen i Vordingborg

Job på Sydsjælland

Er du vores nye synskonsulent til børn og unge med nedsat synsfunktion? Har du lyst til at arbejde med rådgivning, vejledning og undervisning af forældre, fagpersoner og børn på skoler og institutioner, så er det måske dig vi søger?

Arbejdsopgaver
Du skal rådgive, vejlede og undervise forældre og fagpersoner, så børnene og de unges udvikling og læring sikres bedst muligt trods funktionsnedsættelsen. Derudover skal du arbejde med oplæring af børnene og de unge i kompenserende teknikker og hjælpemidler. Arbejdsområdet er primært børn og unge (og i et vist omfang voksne) med yderligere funktionsnedsættelse end synsnedsættelsen.

Din baggrund
Du har uddannelse eller erfaring inden for synshandicapområdet og kendskab til specialindsatserne på institutions- og skoleområdet. Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner i forhold til mange forskellige målgrupper (børn, unge, forældre, undervisere, kommunale myndigheder mv.).

Din uddannelsesmæssige baggrund kan fx være synskonsulent, lærer/speciallærer, pædagog, audiologopæd eller lignende. Der indhentes straffeattest/børneattest i forbindelse med ansættelsen. Hvis du ikke har en synsfaglig uddannelse, skal du være villig til at tage den fornødne uddannelse, som minimum på Pædagogisk Diplomuddannelse.

Om Synscentralen
Synscentralen i Vordingborg løser synsfaglige opgaver for børn, unge og voksne i kommunerne ...