Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Covid sygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling Q - Noget for dig?

Job i Odense


Covid sygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling Q - Noget for dig?


Måske har du været med i covidindsatsen tidligere og har lyst til at fortsætte?


Infektionsmedicinsk Afdeling Q, sengeafsnit Q1 søger 3 ”covid sygeplejersker” 37 timer/uge eller efter aftale. Ansættelse pr. 1..september 2020 som fastansat på afd. Q eller i et ½ årigt vikariat, hvor du skal søge om orlov fra din nuværende stilling. Stillingerne forventes at indebære weekendvagt hver 3. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i betydelig grad individuelt og fleksibelt.

Afdelingen forventer et øget indtag af covid patienter i løbet af efteråret. Der etableres fysiske covidpladser på Q1 og på J1 som ligger på samme etage. Sygeplejen til covidpatienter er under afdeling Q´s ledelse. Ved mere en 4 patienter på Q1 etableres et samarbejdende covidafsnit med 4-6 pladser på J1 også under afdeling Q´s ledelse og bemandet med Q personale.

I det omfang der er få eller ingen indlagte covidpatienter indgår på lige med de øvrige ansatte om vagter og opgave, afstemt efter kompetencer og introduktion, Afdelingen anvender kompetenceløn, som forhandles med dig ved ansættelsen.

Sygepleje til covid patienter
SARS-CoV-2 virus kan påvirke alle organer i kroppen. Sygeplejen til patienter med COVID-19 består derfor i tæt observation af - og varetagelse af understøttende behandling til alle organsystemer. I det enkelte patientforløb arbejdes med afsæt...