Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

HC Andersen Børne- og Ungehospital, Ambulatorium/Dagafsnit søger sygeplejerske i fastan...

Job i Odense


Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af personalegruppen i HC Andersen Børne- og ungehospital har du nu mulighed for at søge en nyoprettet stilling som koordinerende sygeplejerske i vores fagteam for gastroenterologi.

Stillingen indebærer foruden den daglige kliniske funktion også en stor del udviklings – og koordineringsopgaver i teamet. Stillingen omfatter således både selvstændige og teamrelaterede sygeplejeopgaver, kliniske og organisatoriske opgaver.

Du vil i samarbejde med gastroteamets øvrige medlemmer være ansvarlig for kontinuiteten i vores patienters ambulante forløb. Dette vil blandt andet omfatte at skulle planlægge, gennemføre og udvikle ambulante konsultationer.

Herunder blandt andet:

  • udvikle konceptet selvstændige sygeplejekonsultationer
  • udvikle konceptet videokonsultationer
  • udvikle kommunikationsplatformen Mit Sygehus

Med udgangspunkt i en familiecentreret tilgang til pleje og behandling vil du i samarbejde med teamets øvrige medlemmer indgå i en konstant udvikling af det effektive og meningsfulde patientforløb i afdelingen. Dette betyder blandt andet at vi, med respekt for barnet/den unge, sikrer et godt samarbejde mellem afsnittene i Børne- og Ungehospitalet og at den unge patient sikres en hensigtsmæssig transition til voksenafdeling. Ambulatoriet/dagafsnittet har et tæt samarbejde med Børne- og Ungehospitalets øvrige afsnit.

Med funktionen ...