Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Har du lyst til at være med i vores psykiatriske akutteam? Har du erfaring med psykiatr...

Job på Midt-og Vestsjælland

Som led i at sikre hurtig psykiatrisk intervention og forebygge indlæggelser, har vi oprettet et psykiatrisk akutteam i psykiatrien Øst. Kunne du tænke dig, at arbejde selvstændigt og struktureret med stor mulighed for at tilrettelægge og præge dit arbejde? Så er det dig og gerne 1-2 andre sygeplejersker, som vi søger!

Teamet tilknyttes psykiatrisk akutmodtagelse i Roskilde for at sikre hurtig opsporing og tæt samarbejde i den akutte fase.

Ambulant akutteamet er målrettet patienter fra 18 år op til 70 år med akut opstået psykisk forværring som har behov for hurtig hjælp. I teamet er du ansvarlig for planlægning og gennemførelse af de individuelle patientforløb og har udekørende funktion i de forløb, hvor intensiv behandling i eget hjem er påkrævet. Derudover skal du varetage selvstændige ambulante samtaler.

Ambulant akutteam er en integreret del af psykiatrisk Akutmodtagelse og dermed er personalet i det ambulante akutteam deltagende i samtaler i PAM. AA teamet arbejder på at forkorte indlæggelser i PAM, samt give en bedre oplevelse af at blive mødt som pt, Endvidere arbejdes der på at der bliver etableret anden nødvendig opfølgning. I AA teamet er du deltagende i relevante konferencer i PAM/sengeafsnit, hvor der visiteres til funktionen.

PAM består af 8 åbne og 4 lukkede sengepladser – disse i daglig tale kaldet skærmen. I skærmen behandles de patienter der ikke kan behandles i åben skadestue og som har behov for intensiv psykiatrisk p...