Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

En læge til introduktionsstilling, Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Job i Aalborg

En introduktionsstilling er ledig til besættelse pr. 1. september 2020 og 1 år frem ved Plastikkirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Plastikkirurgisk Afdeling er eneste specialafdeling i regionen og fungerer som Regionsafdeling for Nordjylland og modtager patienter efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger og fra sygehuse i regionen.

Afdelingen er i fortsat udvikling og modtager årligt flere end 5000 nye henvisninger, heraf er mere end halvdelen cancerpatienter. Den aktuelle normering er fem overlæger, tre HU forløb og tre I-stillinger.

Specialet indgår i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Afdelingen har tætte samarbejdsrelationer med, patologi, onkologi, nuklearmedicin og mammakirurgi.

Den daglige virksomhed er baseret på 2 operationslejer dagligt i generel anæstesi, samt to lejer til mindre kirurgi i lokal anæstesi. Vi har udefunktion i Hobro to dage om ugen, dette til dagskirurgiske indgreb. Dertil kommer en betydelig daglig ambulatoriefunktion. Der afholdes multidisciplinære konferencer med Onkologisk Afdeling samt Patologisk Institut.

Ansættelse sker i henhold til aftalen mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.