Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sosu, sygeplejserske eller and sundhedsfaglig profil, Samfundssporet, Telt Næstved

Job på Sydsjælland

Sundhedsfagligt personale til Testcenter Danmark i Region Sjælland, til teltet i Næstved

Da nogle af vores gode kollegaer, skal starte uddannelse efter sommer, søger Det nære sundhedsvæsen til vores hvide telte i regionen, dedikereret sundhedsfagligt personale, som har lyst til at bidrage til opfyldelse af Test strategien for covid-19 i Region Sjælland. Der forventes et forestående arbejde i en rum tid. Lige nu er centrene oprettet i et telt, så du skal kunne lide interimistiske løsninger og ideer. Til trods for den noget alternative fysiske ramme, går vi ikke på køb med fagligheden; borgeren skal føle sig velkommen og opleve faglig kvalitet.

Region Sjælland

Region Sjælland har en stærk vision om let og lige adgang til bedre sundhed for alle borgere – tæt på eller i borgerens eget hjem. Region Sjællands strategi ’Sundhed tæt på dig’ sætter en ambitiøs dagsorden for omstillingen til et nært sundhedsvæsen. Som led i denne omstilling skal Det Nære Sundhedsvæsen nu også drifte og lede test center Danmarks telte i regions Sjælland, som er beliggende Næstved, Roskilde og Maribo.

Hvem er du?

  • Du er uddannet som sosu ass, sygeplejerske, bioanalytikker, eller andre sundhedsfaglige professioner.

  • Du er på vej til at uddanne dig indenfor det sundhedsfaglige område

  • Du er optaget af at give borgeren en professional sygepleje

  • ...