Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Dansk-, biologi-, og idrætslærer til Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge i Vordingborg Ko...

Job på Sydsjælland

Brænder du for læring, trivsel og faglig kvalitet? Vægter du samarbejde med børn, kollegaer, ledelse og forældre højt? Kan du lide at udvikle din egen praksis? Så kan Gåsetårnskolen, afd. Iselinge i Vordingborg Kommune være din kommende arbejdsplads.

Vi søger snarest muligt en læreruddannet lærer til en fuldtidsstilling, som kan varetage undervisning i dansk i indskolingen samt biologi og idræt på udskolingen på Iselinge afdelingen.

Arbejdet indebærer et tæt og forpligtende samarbejde med kollegaer, forældre og ledelse. Det er derfor afgørende, at du vil være med til at skabe et stærkt teamsamarbejde og er i stand til at reflektere over din egen rolle i dette.

Vi forventer, at du:

  • er uddannet lærer med dansk, biologi og idræt som undervisningsfag
  • ønsker at arbejde med elever i alle skolens faser
  • er fagligt velfunderet og arbejder målrettet med elevernes faglige niveau
  • er en tydelig og kompetent klasserumsleder
  • har en anerkendende tilgang til eleverne og gode relationelle kompetencer – og kan se dig selv i vores børnesyn
  • kan indgå og byde aktivt ind i teamsamarbejdet.

Vi kan tilbyde dig:
  • at indgå i et team med gode kolleger og en god og uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet.
  • en professionel og pædagogisk velfunderet personalegruppe, hvor værdierne er udvikling, samarbejde, trivsel og høj fagligh...