Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Ønsker du at være en del af hele patientforløbet, så har Gynækologisk ambulatorium og s...

Job i Odense


Gynækologisk ambulatorium og sengeafsnit i Odense søger en sygeplejerske i blandede vagter på 32-37 timer/uge i en fast stilling. Tiltrædelse 1. september 2020 eller efter aftale.

Præsentation af gynækologisk afsnit og ambulatorium:

I Gynækologisk sengeafsnit er der plads til 13 indlagte og 8 dagkirurgiske patienter. Det er et 7-døgns afsnit med en kombination af komplekse patienter indenfor subspecialerne almen-, uro- og onkologisk gynækologi. Afsnittet er opdelt i tværfaglige teams i relation til subspecialerne. I hvert team er der tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist. Vi arbejder engageret med udvikling af sygeplejen og prioriterer fagligheden højt.

Udover sengeafsnittet har vi et ambulatorium i Odense og Svendborg som tværfagligt behandler mellem 80 og 100 patienter/dag på hver matrikel. Flere af ambulatorierne er selvstændige sygeplejeambulatorier. Alle sygeplejersker arbejder på tværs af sengeafsnit og ambulatorium, så man møder patienten gennem hele forløbet.

Sygeplejen er mangfoldig og spænder fra de hurtige dagkirurgiske patientforløb til de mere komplekse og længerevarende forløb, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus.

Vi kan tilbyde:

  • Et afvekslende job med korte og lange indlæggelsesforløb
  • Erfarne og interesserede kollegaer der kan oplære dig i specia...