Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Vagtbærende Afdelingslæge eller overlæge med mulighed for specialefunktion til Anæstesi...

Job på Lolland og Falster

Nykøbing F. Sygehus, Anæstesiafdelingen, udvider til to bagvagtslag, og søger derfor en vagtbærende afdelingslæge eller overlæge alt efter kompetencer - begge med mulighed for specialefunktion fra den 1. oktober 2020 eller efter aftale.


Anæstesiologisk afdeling udvider med et Intermediær Afsnit (IMA) i tilknytning til og i tæt samarbejde med Intensiv Terapi Afsnittet (ITA). IMA oprettes med 3 intermediære pladser, samt 2 opvågningspladser i vagten, når opvågningsafsnittet lukker kl. 19.00 på hverdage samt i weekender. Vi bemander IMA med en ekstra speciallæge alle 365 dage om året i dagtjeneste.

Udover IMA funktionen opretter vi nu også to bagvagtslag, og beholder samtidig vores forvagtslag bestående af introlæger og introplus læger.

ITA bagvagt vil primært have ansvaret for behandling af ITA patienter, og operationsgangsbagvagt vil tage sig af IMA patienter, operationsgangen og være tilsynsgående. Det forventes, at de to bagvagter har en stor grad af samarbejde i opgaveløsningen.

I løbet af de sidste år har afdelingen opbygget en kultur, hvor alle yngre læger i afdelingen har selvstændige forskningsprojekter med 6 ugers løn målrettet dette. Vi har nyligt ansat en forskningslektor med forskningsområdet "Safe Brain Initiative" (SBI), og ligeledes en sygeplejerske og en lægesekretær indenfor samme område.

SBI er et koncept, hvor smertebehandling har en central plads, og passer derfor godt ind i afdelingens ...