Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Udviklingskonsulent med interesse og gerne erfaring fra trafik- og mobilitetsområdet ti...

Job i Sydjylland


Har du interesse, faglig viden og erfaring inden for mobilitet og trafik? Vil du være med til at styrke mobiliteten og den grønne omstilling i Region Syddanmark ved at udvikle og implementere handlingerne i Region Syddanmarks mobilitetsstrategi og indgå i regionens arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver på mobilitetsområdet? Så har vi måske jobbet for dig!

Region Syddanmark ønsker at styrke mobiliteten til gavn for borgere og virksomheder i regionen. Regionsrådet har netop vedtaget en ny regional udviklingsstrategi, og som en del heraf en regional mobilitetsstrategi. Sporene for de kommende års arbejde på mobilitetsområdet er således lagt, og som udviklingskonsulent skal du være med til at omsætte strategien til konkrete handlinger.

Strategien har bl.a. til formål at styrke sammenhængen mellem forskellige transportformer og sikre at infrastruktur, trafikplanlægning, adfærd og regional planlægning mv. tænkes sammen i en helhed. Den grønne omstilling af transportsektoren er en højt prioriteret dagsorden, ligesom der er stor opmærksomhed på interessevaretagelse, især hvad angår infrastrukturudvikling i staten og i EU. Regionsrådet ønsker også sammen med kommuner og trafikselskaber at optimere den samlede kollektive trafik i regionen, herunder yderligere anvendelse af brugervenlige, nye teknologiske løsninger, så flest mulige passagerer betjenes bedst muligt.

Det er samtidigt et ønske, at regionen fremadrettet u...