Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Social- og Sundhedsassistent til Sæby Hjemmepleje - aftenvagt

Job i Nordjylland

Hvis du er ude efter et spændende job, hvor du indgår i et stærkt fagligt fællesskab, og har muligheden for at udvikle dig, og prøve nye udfordringer, så læs videre her:

Sæby Hjemmepleje søger en Social- og Sundhedsassistent til aftenvagt. Stillingen er på 28-30 timer om ugen, alt efter dit ønske. Vi arbejder med selvvalgt arbejdstid, så du har mest mulig indflydelse på din vagtplan, som udgangspunkt arbejdes der hver 2. weekend.

Om os:
Vi er en gruppe engagerede medarbejdere, der arbejder i Sæby og opland, som varetager plejeopgaver hos borgerne samt udfører sygeplejeopgaver ud fra kompetenceprofil i tæt samarbejde med sygeplejerskerne. Vores aftenvagt er meget velfungerende og har et tæt samarbejde om borgerne.

Samarbejde, fleksibilitet og tværfaglighed har høj prioritet i vores teams, da det er understøttende for at udføre den bedste pleje i forhold til vores borgere.
Vi arbejder med stort fokus på forebyggelse og anvender rehabiliterende tilgang, for at understøtte borgerens handlemuligheder, og hjælpe borgerne til at få så selvstændigt et liv som muligt.

Vores kvalitetssikring og dokumentation foregår på minibærbare, som udleveres ved ansættelsesstart.

For at sikre høj kvalitet i udførelsen af opgaverne, sker der løbende opkvalificering fx via medicinkursus, IT-undervisning, VISO mm.
Vi arbejder konstruktivt med fordeling af opgaver i en tæt og åben dialog, som et natu...