Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Ledende sygeplejerske/enhedsleder til nyetableret sundhedsenhed i Kriminalforsorgen Sjæ...

Job på Midt-og Vestsjælland

Er du vores nye enhedsleder, der har interesse for at løfte en spændende ledelsesfunktion i en nyetableret sundhedsenhed. Har du flair for at skabe flow i administrative arbejdsgange og sikre kvalitativ opgaveløsning? Kan du være bindeled mellem behandlingsmæssige fagligheder?

Vi søger en ledende sygeplejerske/enhedsleder med stærke faglige og personlige kompetencer, der har lyst til at være en del af ledelsen af sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Sjælland.

Som Kriminalforsorgen Sjællands nye ledende sygeplejerske/enhedsleder får du en helt særlig mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af områdets indsatte, og for at sikre kvaliteten og sammenhængen i sundhedsydelserne for en interessant patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov, og i rammer som i høj grad adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen.

Kriminalforsorgen har ca. 836 pladser, hvoraf 166 pladser henhører under Herstedvester fængsel, som er Kriminalforsorgens specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte, der har behov for psykiatrisk og psykologisk behandling. Den nyetablerede sundhedsenhed skal betjene ca. 670 indsatte i 2 fængsler og 9 arresthuse.

Du bliver en del af en nyetableret sundhedsenhed, hvor du i et tæt samarbejde med den kliniske overlæge og afdelingsleder, eksternt tilknyttede psykiatere samt sundhedsenhedens sygeplejersker, fængselsbetjente og lægesekretærer skal være med til at etablere og d...