Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Stedfortræder for afdelingssygeplejerske

Job i Odense


Er du sygeplejerske med lyst til ledelse og udvikling? Så er det dig, vi mangler på Øre-Næse-Halskirurgisk Sengeafsnit F2, OUH som stedfortræder for afdelingssygeplejersken.

Stillingen er med tiltrædelse 1. oktober 2020 eller snarest muligt.

Velkommen til F2:

Vi er et moderne sengeafsnit med 3 specialer, der er med til at sikre dig alsidig faglig udvikling. Du bliver en del af et team med 30 friske kollegaer. Vi passer patienter med øre-næse-halssygdomme, kæbekirurgiske lidelser samt øjenlidelser.

Du arbejder hver 3. weekend, i ferier dog hver 2. weekend. Din daglige arbejdstid er på 8,5 timer.

Sygeplejen på F2 udføres med stor faglighed i samarbejde med patienter og pårørende. Som sygeplejerske på F2 skal du dagligt håndtere både korte og længere patientforløb, herunder palliative patienter.

Stuegang foregår i samarbejde med læger fra flere specialer, hvilket kræver gode koordinationsevner.

F2 er et sengeafsnit med et dagligt højt patientflow, som kræver et godt overblik.

Størstedelen af din dagligdag er du på F2, men i hverdagene er du også med til at dække funktionen i vores dagkirurgiske afsnit, hvor vi varetager de ambulante plejeforløb.

Derudover er det vigtigt for os, at du vil være med til at udvikle vores sygepleje, så vores patienter får den bedst mulige pleje.

Vores forventninger til dig:

Du er en erfaren sygeplej...