Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Neurokirurgisk sengeafsnit U1 søger 2 sygeplejersker til faste stillinger pr. 01.10.2020

Job i Odense


En af vores kollegaer har søgt nye udfordringer på vores operationsgang, og en anden fortsætter sit virke på Grønland. Derfor har du nu muligheden for at blive en del af vores team på sengeafsnit U1.
De to sygeplejerskestillinger er begge faste stillinger på 37 timer. Kan aftales individuelt.

Stillingerne kan være blandet vagter, fast aftenvagt eller nattevagt, som kan aftales nærmere. Stillingerne ønskes besat pr. 01.10.20 eller efter aftale.

Du skal forvente at arbejde 4-5 weekender på 12 uger. Når muligt, kan man ønske at arbejde dag-nat eller dag-aften, alt efter hvad der bedst passer ind i privatlivet.

På U1 plejer og behandler vi både elektive og akutte patienter med klassiske

neurokirurgiske diagnoser, som indbefatter tumor cerebri, hovedtraumer, blødninger i

hjernen, samt forskellige karmisdannelser.

Indlæggelsesforløbene er vidt forskellige. Nogle forløb er korte postoperative, hvor patienten er selvhjulpen, og andre er længerevarende og mere komplekse. Fælles er dog, at du bliver en del af et spændende speciale, hvor hverdagen er uforudsigelig

og patientflowet stort. Der er plads til faglig sparring, og vi drager omsorg for hinanden i afsnittet.

Vi har i afsnittet en observationsstue med plads til 2 patienter, og til efteråret 3 patienter. Patienterne på denne stue vil have behov for fast overvågning, men ikke invasiv monitorering. Stuen skal bemandes med personale hele døgne...