Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Vi har babyboom. Derfor søger Danmarks bedste kardiologiske Laboratorium, Hjertemedicin...

Job i Odense


Stillingen omfatter en ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge med tilkaldevagter efter endt oplæring.

Vi efterlyser dig, der ligger vægt på værdierne: Helhed og ansvar, højeste faglighed, fællesskab og fokus på det gode medarbejderskab.
Er det dig?


Vi er 51 sygeplejersker, der sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere arbejder ud fra en fælles kerneopgave, hvor højeste faglighed er i højsædet.

Kardiologisk Laboratorium er et selvstændigt undersøgelses- og behandlingsafsnit, organisatorisk tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling B, og vi foretager flere forskellige invasive undersøgelser og behandlinger.
Vi har desuden et dagafsnit, som dagligt varetager plejen før og efter undersøgelser af op til 18 patienter inklusiv patienter overflyttet fra andre sygehuse.

Tilknyttet Kardiologisk Laboratorium er også vores forebyggelsesambulatorie (FOBA/SAK) og vores PACE-ambulatorie - begge ambulatorier er selvstændige enheder, der har faste sygeplejersker tilknyttet.

Vores hverdag i Kardiologisk Laboratorium er spændende og præget af mange varierende opgaver. Sygeplejen er kendetegnet ved det korte patientforløb, hvilket stiller høje krav til dine kommunikationsevner samt dine evner til at inddrage patienten og dennes pårørende.

Vi modtager akutte patienter fra hele Region Syddanmark døgnet rundt.

Vi har etab...