Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Leder til Sygeplejen

Job på Lolland og Falster

CareMatch søger for Lolland Kommune -

Vi søger en erfaren leder til at lede, motivere og udvikle sygeplejeområdet og sætte retning
og mål, løse udfordringer i samarbejde med andre, og bidrage til ekstern tilpasning og intern
integration.


Ledelse og følgeskab
Det er en leder med stort L som vi søger, der kan lede ledere og stå i spidsen for en professionel sygeplejeenhed i Lolland Kommune. Du skal bevæge dig hjemmevant i en politisk ledet organisation og på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Via din viden, erfaring og personlighed skal du etablere følgeskab med henblik på fælles retning i udvikling, etablering og implementering af nye tiltag.

Du indgår i et tæt samarbejde med ledergruppen, de øvrige enheder og faggrupper og skal bidrage til det lille såvel som det store fællesskab.

Drift- og kulturforandring
Opgaven bliver, via teamlederne, fortsat at sikre en velfungerende drift, yde ledelsessparring til lederne og via en bottom-up proces, at få en fælles kultur i grupperne.

Fokus på tværgående samarbejde og udvikling
Når du har lært organisationen at kende, forventer vi, at du naturligt bidrager til udvikling af den tværgående opgaveløsning samt det tværgående samarbejde, med henblik på at udvikle opgavevaretagelse samt den organisatoriske sammenhængskraft.

Din faglige og personlige profil...