Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialrådgiver til KiF Næstved

Job på Sydsjælland

Kriminalforsorgen i Frihed Næstved, afdelingen på Sydsjælland og Lolland-Falster har en ledig socialrådgiverstilling.

Dine arbejdsopgaver :
Hovedopgaven i KiF er at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse samt skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder i, at leve et liv uden kriminalitet, herunder:

 • udarbejde personundersøgelser samt udtalelser til Anklagemyndigheden samt til Statsadvokaten.
 • udarbejde risiko- og behovsvurderinger samt handleplaner til brug for tilsynet
 • gennemføre tilsynsforløb med klienter, hvilket også indeholder strukturerede MOSAIK-samtaler
 • Kontrol af samfundstjeneste, hvor der må påregnes opga­ver uden for normal arbejdstid
 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfunds­tjeneste, misbrugsbehandling mv.
 • samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for behandlingsdømte
 • samarbejde med kommunerne om en koordineret indsats for tilsynsklienterne

Vi tilbyder:

 • en god introduktion
 • et alsidigt og ansvarsfuldt arbejde
 • et godt arbejdsklima
 • gode, og fagligt dygtige og engagerede kolleger
 • selvstændigt råderum i arbejdstilrettelæggelsen
 • faglig udvikling og obligatorisk, certificeret uddannel...