Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt, Kolding, søger kvalitetsansvarlig overlæge.

Job i Sydjylland

Speciale: Neurologi

I Hjerne- og Nervesygdomme sætter vi patienten og de pårørende først.
Det gør vi ved at efterleve Sygehus Lillebælts værdier, og ved at have et stærkt og kontinuerligt fokus på kvaliteten i patientforløbene.

Afdelingen fastholder sin positive udvikling og der er gang i mange udviklingstiltag. Kvaliteten skal være pejlemærket der sikrer at vi holder den rette kurs.

Den kvalitetsansvarlige overlæge får ansvaret for afdelingens kliniske databaser, DAP-databasen og COMPOS-databasen. Sammen med afdelingens kvalitetskoordinator, og i tæt samarbejde med afdelingsledelsen, er den kvalitetsansvarlige overlæge ansvarlig for håndtering af og opfølgning på afdelingens UTH’er. Den kvalitetsansvarlige overlæge skal, sammen med afdelingsledelsen, analysere, præsentere og bearbejde data fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Præsentation af UTH’er og data fra LUP kan foregå på forskellige mødeformer, herunder tavlemøder.

Ud over de formelle data der skal understøtte kvalitets- og udviklingsarbejdet forventes det at den kvalitetsansvarlige overlæge dagligt har fokus på detaljer af betydning for kvaliteten i afdelingen. For at kunne det kræver det at den kvalitetsansvarlige overlæge formår at arbejde selvstændigt og systematisk, kan sikre fremdrift i egne og fælles opgaver og har stor gennemslagskraft, gode kommunikative evner og gode samarbejdsevner.

I Hjerne- og Nervesygdomme går kvali...