Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Autismecenter Storstrøm søger pædagoger

Job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm er et døgn- og dagtilbud til voksne, børn og unge med en diagnose inden for autismespektret.

Arbejdstiden vil være varierende i både hverdagene, weekenderne og helligdagene, da der er døgnåbent i tilbuddet.

Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Dine arbejdsopgaver er at:

 • Guide vore beboere gennem hverdagen efter fastlagte pædagogiske metoder, som er udarbejdet udfra individuelle behov for støtte og vejledning.
 • Skabe struktur og forudsigelighed for beboerne.
 • Deltage aktivt og støttende i beboerens hverdag med alle daglige gøremål og ledsage beboeren uden for hjemmet til bl.a. fritidsaktiviteter og lægebesøg.
 • Hjælpe beboerne med personlig pleje.
 • Udarbejde, formulere og efterleve skriftlige handleplaner.
 • Varetage kontaktpædagog funktion.
 • Være engageret i samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • Deltage i den årlige uges ferie med beboerne.

Vi tilbyder:
 • Seriøst og målrettet arbejdsmiljø.
 • Indflydelse og ansvar.
 • Kolleger som værdsætter samarbejde og ærlighed.
 • Kursus i grundlæggende viden om autisme.
 • Interne kurser og temadage.
 • Tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse.
 • En stor organisation med mange ...