Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Stegegruppen søger uddannet pædagog

Job på Sydsjælland

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger nemlig en ny kollega til det udekørende team i Stege.

Borgernes trivsel i fokus
Borgere har blandt andet behov for struktur, ligeværdig kommunikation og støtte til sociale arrangementer. Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem.

Borgernes funktionsniveau kan variere meget, men alle har behov for generel støtte til, at mestre færdigheder i sit eget liv. Udgangspunktet for støtten foregår i borgerens eget hjem og det er med de vilkår, de muligheder og de rammer som de hver især skal mestre deres dagligdag i.

Vi arbejder ud fra, at det enkelte menneske bevarer og udvikler sine evner, - og dermed øger sine muligheder for at opleve livskvalitet, i tæt samarbejde med sagsbehandlerne i kommunen.

Godt team samarbejde
Du bliver en del af et team med et godt samarbejde og I har et stærkt tværprofessionelt samarbejde med sundhedsfagligt personale både internt og eksternt. Teamet arbejder ud fra centrets og Vordingborg Kommunes værdier og visioner om, at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen. Du skal indstille dig på en meget ...