Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Klinisk overlæge – Kriminalforsorgen Sjælland

Job på Midt-og Vestsjælland

Kriminalforsorgen Sjælland søger en speciallæge med bred klinisk erfaring og lyst til at lede sundhedsbetjeningen i område Sjælland. Kriminalforsorgen Sjælland dækker Region Sjællands geografi og omfatter 5 institutioner, bestående af både fængsler, arrester, pensioner og KiF-afdelinger og områdekontoret i Ringsted. Den kliniske overlæge får en helt særlig mulighed for at sætte sit præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af områdets indsatte og for at sikre kvaliteten og sammenhængen i sundhedsydelserne for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov, og i rammer som i høj grad adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen.

Opgaven

Den kliniske overlæge skal i tæt samspil med områdechefen for resocialisering i Kriminalforsorgen Sjælland og en ledende sygeplejerske stå i spidsen for etablering, udvikling og drift af en ny fælles sundhedsenhed for Kriminalforsorgen Sjælland, hvor lægebetjeningen af de indsatte i fængsler og arrester hjemtages og fremadrettet udgår fra vores matrikler og områdekontoret i Ringsted. Formålet er at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af matrikler.

Den nye sundhedsenhed får det overordnede ansvar for lægelig og sygeplejefaglig udredning og behandling af somatiske sygdomme, substitutionsbehandling og medicinhåndtering. I sundhedsenheden indgår læger, sygeplejersker, lægesekretærer og på nuværende tidspunkt eksterne t...