Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialsygeplejerske til udvikling og faglighed via relationer – nyoprettet stilling

Job på Midt-og Vestsjælland

CareMatch søger for kunde

Med din viden og erfaring skal du sikre udvikling, kvalitetsforbedringer og undervise i arbejdet med kolleger og vores unge på botilbuddet. Med din faglighed og medmenneskelighed skal du se flere sider af samme sag, og omsætte det i relationsarbejdet.

Din opgave er at støtte og vejlede samt styrke dialogen mellem medarbejdere og vores unge. Samtidigt skal du understøtte, at behandlingen kan gennemføres. Der er særligt fokus på at skabe tryghed og overblik for alle parter.

I forhold til kolleger vil du få en særlig rolle i forhold til at vejlede, rådgive, undervise og give sparring på komplekse problemstillinger. Du skal dele af din viden og erfaringer og vil have en brobyggende og koordinerende funktion mellem alle involverede.

Sundhedsfagligt og sygeplejefagligt ansvar på botilbuddet

Du har ansvar for det sygeplejefaglige, og får frihed til at udføre, planlægge, formidle og udvikle de sygeplejefaglige opgaver.

Du vil blive ansvarlig for varetagelsen af medicinhåndtering, herunder dokumentation, udarbejdelse af instrukser samt opfølgning efter plan fra behandlingsansvarlig læge.

Du kan planlægge og udarbejde instrukser og anvisninger i forbindelse med risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt følge op på de sundhedsfaglige tiltag i forhold til tilsyn fra blandt andet Socialtilsyn.

Du forestår planlægning og udførsel af undervi...