Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

IT-medarbejder til Hældagerskolen

Job i Sydjylland

Hældagerskolen søger pr. 01.11.20 (eller før) en IT- medarbejder, som brænder både for det tekniske, administrative og pædagogiske i forhold til skolens IT.

Om jobbet:
På Hældagerskolen er vi meget optaget af, at skolens IT skal fungere for både elever og medarbejdere. Din opgave bliver således at være krumtappen for, at hele IT-området vedligeholdes og udvikles.

Jobbet består langt overvejende af IT-opgaver, men der vil også skulle påregnes undervisning i et mindre omfang enten i alm. skolefag eller i IT-regi.

Jobbet indeholder bl.a. følgende arbejdsopgaver:
• Reparationer af vores IT-udstyr.
• Servicering af vores projektorer, printere og Activeboards.
• Vedligeholdelse og opdateringer af computere i samarbejde med Vejle Kommunes IT-afdeling.
• Vedligeholdelse af vores trådløse netværk i samarbejde med Vejle Kommunes IT-afdeling.
• Være tovholder for oprettelsen af IT-patrulje blandt eleverne.
• Administration af vores iPads, herunder indkøb af apps, oprettelser af brugere og løbende opdateringer.
• Administration af skolens hjemmeside og facebook-side i samarbejde med skolens ledelse.
• Administration af AULA og UNI-login til medarbejdere og elever.
• Være Hældagerskolens kontakt til Vejle Kommunes IT-afdeling.
• Servicering af medarbejdere og elever i forbindelse med IT-udfordringer.
• Ansvar for de praktiske og tekniske ...