Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Faglig stærk teamleder til ydelseskontoret i Vordingborg kommune

Job på Sydsjælland

Er du god til at skabe fokus på at sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen? Lægger du vægt på værdibaseret ledelse og høj faglig kvalitet? Så er det måske dig vi søger.

Ydelseskontoret er et team under Borgerservice & Ydelse, som er én ud af 4 afdelinger i den samlede Borger- & Arbejdsmarked.

Du refererer til afdelingsleder for Borgerservice & Ydelse, men i det daglige har du det faglige og personalemæssige ansvar for ydelseskontorets 15 medarbejdere. Der er stor fokus på at sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen og vi ønsker fortsat at udvikle og styrke dette både .

Du evner at skabe trivsel, engagement og arbejdsglæde i dit team. Du er god til at inddrage og involvere dine medarbejdere. Du er, ligesom vi, overbevist om at anerkendelse, god trivsel og høj faglighed skaber de bedste resultater for vores borgere.

Som teamleder forventes du, at kunne give både faglig sparring til sagsbehandlerne, lave sagsgennemgange med den enkelte sagsbehandler, bistå afdelingens medarbejdere i særlig komplekse og akutte sager samt sikre, at sagsbehandlingen opfylder de forvaltningsmæssige krav og rammer. Som teamleder er du med til at udvikle eget område, men også udvikle samarbejdet på tværs med de øvrige afdelinger i Borger- & Arbejdsmarked.

Ydelseskontoret har 15 medarbejdere og arbejder bl.a. med udbetaling og administration af; fleksrefusion, løntilskud, sygedagpenge, flekslønstilskud, kontanthjælps...