Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog til Møn Skole

Job på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig.

Møn Skole – Fanefjord afdeling - søger pr. 1. november 2020 eller snarest en fuldtids pædagog til timer i indskolingens specialpædagogiske tilbud, kaldet Bridge-hold, og skoleklub.

På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:

Børn har potentiale for livsduelighed

  • Alle børn er unikke og ligeværdige.
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale.
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt.
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse.
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner.

Børns handlinger giver mening for dem selv.

Børnesynet motiverer vores didaktiske og pædagogiske handlinger i undervisningen og i skoleklubben.

Vores elever er som udgangspunkt organiseret i klasser, men en del af tiden kan klasserne både være sammenlagt og holddelt. Teamsamarbejde er højt prioriteret og opfattes som omdrejningspunktet for undervisningens tilrettelæggelse og arbejdet med elevgruppen – alle lærere og pædagoger er tilknyttet selvstyrende team.

På Møn skole får du:
  • et professionelt læringsfællesskab og en mentor i teamet
  • en plads i en organisation i bevægelse og med inspiration til ele...