Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

IT konsulent til Den Kliniske IT Arbejdsplads

Job i Aalborg

Vi søger en ny kollega til det team der arbejder med Region Nordjyllands bookingsystem, (Bookplan), samt Region Nordjyllands billeddiagnostiske system, (EasyViz - RIS og PACS).

Bookingsystemet bruges til at planlægge tider, personale, lokaler og udstyr i forbindelse med patienters undersøgelse og behandling på sygehuset. EasyViz understøtter arbejdsgangene på de billeddiagnostiske afdelinger.

Du vil få et ansvar i forvaltningen af Bookplan og EasyViz. Ansvaret indeholder daglig drift, udvikling af systemet og leverandørkontakt. Derudover skal du indgå i projektarbejde.

Du bliver en del af afdelingen, Den Kliniske IT Arbejdsplads, som er opdelt i fem teams, hvor et team arbejder med drift og de øvrige fire arbejder med forvaltning.

Hvad laver vi i Den Kliniske IT Arbejdsplads?
Forvaltningen af Region Nordjyllands IT-systemer dækker et bredt spekter af opgaver vedrørende anvendelse og drift af de systemer, der understøtter sygehusenes arbejdsgange. Vores fokus er på systemernes funktionalitet og indbyrdes samspil.

I denne stilling kan opgaverne blandt andet være:

  • Anvendelsesstøtte til brugere
  • Opklaring af fejlsituationer
  • Deltagelse i projekter
  • Test af ændringer og fejlrettelser i systemerne
  • Dialog med brugere om ønsker til ændringer
  • Udarbejdelse af vejledninger
  • Leverandørstyring

Hvad søger vi?