Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Center for Børn og Skole søger Psykolog til udvikling af pædagogisk praksis og indsatser

Job på Midt-og Vestsjælland

CareMatch søger for Frederikssund Kommune

Du skal i Center for Børn og Skole, facilitere processer for de bedste indsatser for børnene. Vi har attraktive løn- og ansættelsesvilkår og muligheder for autorisation. Vi tilbyder uddannelse i løsningsfokuserede og mentaliserende tilgange.

Sparring og procesfacilitering

Du skal bidrage med at facilitere løsningsfokuserede, samskabende processer, hvor lærere, pædagoger og ledere samt forældre arbejder sammen om at skabe trivsel, udvikling og læring for børn.

Via sparring bidrager du med perspektiver på, hvordan de voksne omkring børnene kan arbejde med relationer og pædagogiske læringsfællesskaber for at skabe deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn.

Dertil skal du bidrage til at understøtte institutioner og skolers generelle kapacitetsopbygning som inkluderende praksisser.

Alt sammen for at bidrage til at udvikle den pædagogiske praksis sammen med vores skoler og dagtilbud.

Uddannelse - Løsningsfokuserede og mentaliserende tilgange

Center for Børn og Skole starter et toårigt tværfagligt uddannelsesforløb omhandlende, løsningsfokuserede og mentaliserende tilgange til opgaveløsningen, som du bliver en del af.

Din personlige og faglige profil

Dit udgangspunkt er et ressourceorienteret og kontekstuelt blik på børns udvikling og deltagelse.

Du har gerne kendskab ...