Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge, Geriatrisk Afdeling G, Odense Universitetshospital

Job i Odense

Speciale: Geriatri

En stilling som overlæge opslås til besættelse 01.11.20 eller snarest derefter.

Geriatrisk Afdeling G har 34 senge samt et stort ambulatorium omfattende et subakut ambulatorium, forundersøgelsesambulatorium, efterbehandlingsambulatorium, faldklinik og et komorbiditetsambulatorium for patienter med kræft.

Afdelingen udskrev i 2019 1.982 patienter og havde 5.692 ambulante besøg fordelt på 1.770 personer.

Hovedparten af patienterne indlægges akut via OUH's fælles akutmedicinske modtageafsnit (FAM). Geriatrisk team arbejder dagligt i FAM, og patienter med behov for længerevarende indlæggelse overflyttes inden for det første døgn.

Lægestaben omfatter aktuelt 27 fuldtidsstillinger fordelt på:
Ledende overlæge 1, professorer 2, overenskomstansatte overlæger 4, afdelingslæger 2, hoveduddannelse i intern medicin: geriatri 8, hoveduddannelse: onkologi 4, introduktionsstillinger til intern medicin 3 samt KBU-læger 3.

Afdelingens læger dækker dels bagvagt i egen afdeling med tilkaldevagt fra bolig samt indgår i et fælles vagtlag i FAM.

Funktionsområder for den opslåede stilling

  • Overlægen skal deltage i afdelingens vagtforpligtelser i FAM og Geriatrisk Afdeling
  • Overlægen tildeles efter aftale det lægelige ansvar for en del af sengeafsnittet og/eller ambulatoriet
  • Overlægen får som en af sine opgaver drift og udvikling af Fald...