Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejerske med specialfunktion som kræftkoordinator, Medicinsk afdeling, Nykøbing F. Sygehus

Job på Lolland og Falster

Vil du være med til at gøre en forskel i indsatsen for trygge og sammenhængende onkologiske patientforløb og fungere som bindeled mellem patient, sygehus, kommune og egen læge? Så søg stillingen som kræftkoordinator på Nykøbing F. Sygehus.

Vi søger lige nu en sygeplejerske til en nyoprettet stilling som kræftkoordinator, hvor du skal være med til at skabe værdi og tryghed for patienter i onkologiske, hæmatologiske og palliative forløb ved at sikre bedre sektorovergange og bidrage til effektive og sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb. Du skal være patientens og de pårørendes garant for overblik over eget forløb.

Du vil blive ansat i en tværgående funktion på Nykøbing F. Sygehus med reference i Medicinsk Afdeling. Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

Om jobbet

Som kræftkoordinator er du opsøgende og synlig på hele sygehuset, hvor du understøtter onkologiske, hæmatologiske og palliative patientforløb. Du vil arbejde med indsatser både på det patientrettede område, men også ift. pårørende og samarbejdspartnere på tværs af sektorer. Derudover vil du have opgaver med at koordinere og samarbejde tværsektorielt - både regionalt og tværregionalt. Du vil i samarbejde med vores afdelingssygeplejersker og udviklingssygeplejersker selv være med til at sætte dit præg på og udvikle stillingen, samt deltage i andre udviklingstiltag i forhold til onkologiske, hæmatologiske og palliative patienter på tværs ...