Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afsnitskoordinator til spændende Hæmatologisk Afdeling

Job i Aalborg

Drømmer du om at kombinere den kliniske sygepleje med administrative udviklings- og ledelsesopgaver?
Har du lyst til at bidrage med nye ideer og perspektiver? Motiveres du af at koordinere patientflow i en afdeling med såvel korte som længere forløb. Så får du nu mulighed i en nyoprettet stilling på Hæmatologisk sengeafsnit 7V, idet lederteamet udvides for at styrke koordinering, nærledelsen og øge ledelseskapaciteten.

Hvem er vi?
Hæmatologisk Afdeling har højt specialiseret landsdelsfunktion inden for hæmatologi, og modtager derfor patienter fra hele Region Nordjylland. Afdelingen varetager udredning og behandling af patienter med hæmatologiske sygdomme.

Hæmatologisk sengeafsnit 7vest er et spændende og velfungerende afsnit, som modtager elektive, subakutte og akutte patienter. På hverdage modtages patienter i afdelingens modtagelse beliggende i Hæmatologisk Ambulatorium. Aften/nat sker indlæggelse via FAM og efter vi åbnede ekstra pladser i i 7vest kommer pt. direkte fra FAM.
Sengeafsnittet blev i maj udvidet til 27 sengepladser. Vi modtager patienter til behandling af hæmatologiske sygdomme, samt pleje og behandling af bivirkninger, som opstår i forbindelse med sygdom og behandling. De hæmatologiske sygdomme er primært leukæmi, lymfekræft, myelomatose og anæmi, hvor behandlingen primært er Medicinsk Kræftbehandling.
Vi er dygtige til og værdsætter det tværfaglige samarbejde, hvor fokus er på det gode patientforløb...