Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejerske til Nærklinik Nakskov

Job på Lolland og Falster

Sygeplejersker med lyst til at deltage i udviklingen Nærklinikken, Nakskov Sundhedscenter

Region Sjælland har en stærk vision om let og lige adgang til bedre sundhed for alle borgere – tæt på eller i borgerens eget hjem. Region Sjællands strategi ’Sundhed tæt på dig’ sætter en ambitiøs dagsorden for omstillingen til et nært sundhedsvæsen. Som led i denne omstilling søger Det Nære sundhedsvæsen en sygeplejerske i praksis, som kan bidrage til at realisere Sundheds- og Ældreministeriet tilladelse til, at etablere og drive nærklinikken i Nakskov.

Af strategien ”Region Sjælland på forkant” fremgår det, at Region Sjælland skal afprøve modeller med selv at drive og videreudvikle praksisområdet, herunder at afprøve nye former for organisering og omstilling af almen praksis.

Vi søger en kompetente sygeplejerske, som i samarbejdet med personalet i Nærklinikken og funktionschefen kan indfri dette og derved skabe et bedre sundhedsvæsen for borgerne i Nakskov.

Vores forventninger til dig;

  • Du skal have solid sygeplejefaglig erfaring og gerne fra praksis

  • Vi ser gerne at du har erfaring med selvstændige konsultationer fra enten almenpraksis, ambulatorium eller speciallæge praksis

  • Du må gerne være specialist i hjertekar, KOL eller diabetes

  • Du har gode samarbejdsrelationer, og er al...