Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Specialeansvarlig overlæge til affektivt område i Svendborg

Job på Fyn

Speciale: Psykiatri

Psykiatrisk afdeling i Svendborg dækker de fem kommuner Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Langeland og Ærø.

Afdelingen består af 3 sengeafsnit med i alt 55 senge og en lokalpsykiatri med 3 teams. Vi arbejder organiseret i matrix og har tværfagligt både psykologer, socialrådgivere og Peers i matrix.

Vi er i stigende grad forskningsorienterede og gør os gode erfaringer allerede på kursist-niveau.

Vi har igennem flere år arbejdet som pionerer på Peer-området, og har faste Peers i alle vores 3 matrixer.

Vi tager de psykiatriske patienters fysiske sundhed meget alvorligt, og har derfor dels etableret en Sundhedsklinik og dels ansat en aktivitetsmedarbejder med professionelt kendskab til fysisk træning.

Vi har igennem mange år arbejdet med Åben Dialog, og har øget fokus på inddragelse af patienter, pårørende og netværk i behandlingen. Vi har besluttet en systematisk implementering forankret på ledelses-niveau. Dette som et af flere tiltag i vores intensive arbejde omkring nedbringelse af tvang.

De tre afsnit er specialiseret i behandling af henholdsvis psykotiske, affektive og ikke psykotiske lidelser. Alle tre afsnit er integrerede afsnit, og har dermed både åben og lukket funktion, og SVP2 har desuden en PAM-funktion. SVP1 har 15 senge, SVP2 og SVP3 har hver 20 senge.

Teams i Lokalpsykiatrien omfatter:

  • Team 1, som behandler patienter med ADHD, personli...