Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Job i Odense

Speciale: Klinisk onkologi

Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, søger en afdelingslæge pr. 1. december 2020 eller snarest herefter.


Afdelingen varetager den onkologiske behandling af patienter fra Region Syddanmark og i et vist omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion.

Onkologisk Afdeling R er opdelt i seks diagnoserelaterede teams, der arbejder tværfagligt, og på tværs af afsnit. Teamopbygningen skal sikre kontinuitet og helhed i patientforløb og arbejdsopgaver. Stillingen slås bredt op.
Afdelingslægen vil dog blive tilknyttet et af teamene afhængig af kompetencer og afdelingens behov.

Funktioner
Afdelingslægen deltager i tæt samarbejde med teamets øvrige speciallæger i varetagelsen af alle teamets arbejdsområder.

Det forventes, at afdelingslægen deltager i

  • multidisciplinære konferencer

  • udvikling af/og deltagelse i kliniske protokollerede undersøgelser og forskningsprojekter indenfor temaets arbejdsområder.

  • udvikling og styrkelse af relationer med samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt gennem deltagelse i relevante møder og afholdelse af undervisning og foredrag.

  • udvikling af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange.

  • afdelingens administrative opgaver

  • ...