Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Fælles klinisk vejleder

Job i Odense


Strategi for sygepleje 2020-2023 sætter bl.a. fokus på præ-graduat uddannelse, så det gør afdeling S naturligvis også.

Gennem grunduddannelse og vores måde at uddanne på, skaber vi grundlaget for rekruttering af dygtige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Den øgede dimensionering med et stigende antal uddannelsessøgende stiller større krav til vores uddannelsesforpligtelse.

Sygepleje strategiens mål er bl.a. at:

  • Studerende og elever oplever professionel vejledning under deres ophold på OUH.
  • Sygeplejestuderende oplever, at deres kliniske uddannelsesforløb er målrettet arbejdslivet med fokus på en glidende overgang til virksomhed som nyuddannet sygeplejerske.
  • Alle afdelinger iværksætter tiltag, der styrker udviklingen af de sygeplejestuderendes handlekompetencer.
  • Alle afdelinger iværksætter tiltag, der styrker den sygeplejestuderendes deltagelse i praksisfælleskabet

Derfor tilbyder vi nu en stilling som fælles klinisk vejleder.

Stillingen skal dækker den kliniske vejlederopgave i afdelingens tre gastroenterologiske afsnit. Vagter sammen med de studerende vil til tider være relevant, men arbejdet vil overvejende foregå i dag-tid på hverdage. I perioder med få studerende samt i ferieperioder vil du blive tilknyttet sengeafsnit S1 og indgå i arbejdet her.

Du vil selv være med til at definere stillingens indhold, da det tidligere har være...