Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Ambulatoriesygeplejerske til Neuromuskulært Team, Neurologisk Afdeling N, OUH

Job i Odense


En stilling som sygeplejerske med funktion i Neuromuskulært team i Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital, ønskes besat pr. 1/12-20 eller hurtigst muligt herefter

Arbejdstidsbrøken vil være 32-37 timer ugentlig efter aftale og placeres inden for den daglige åbningstid kl. 08:00 – 16.00 og med weekendvagt hver 3. fredag, lørdag og søndag i ét af de neurologiske sengeafsnit.

Sygeplejerskens opgaver/funktion:
Neuromuskulært team er en del af N4 ambulatoriet. Her modtages patienter til udredning, opfølgning og behandling af neuromuskulære sygdomme som fx immunbetingede neuropatier, myastenia gravis, neuropatiske smerter og andre neuromuskulære lidelser. Der er højtspecialiseret funktion for en række sygdomme og der ses derfor patienter fra hele Region Syddanmark. Der samarbejdes tæt i en tværfaglig teamstruktur med læger, sekretærer samt sygeplejersker på N3. Øvrige samarbejdspartnere er fx andre relevante afdelinger på OUH, primærsektoren i patientens hjemkommune, herunder patientens egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen samt andre sygehusafdelinger i regionen.

I tæt samarbejde med teamets læger vil dit job såvel omfatte selvstændige sygeplejekonsultationer som konsultationer sammen med lægen. Konsultationerne vil f.eks. indebære forskellige tests af funktionsniveau, justering af smertemedicin, samt et sygeplejemæssigt fokus på patientens mestring af hverdagen med en kronisk sygdom.

Du vil l...