Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionstilling i klinisk biokemi

Job i Odense

Speciale: Klinisk biokemi

Ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, er der en etårig introduktionsstilling i klinisk biokemi (4202.51-60.i.02) ledig til besættelse fra den 1. november 2020 eller efter aftale.

Klinisk biokemi er et speciale, der leverer analysesvar og klinisk beslutningsstøtte. Vi arbejder tæt sammen med andre læger for at optimere patientforløb med hensyn til optimale arbejdsgange og udredning i patientforløb.
I klinisk biokemi er lægens opgave at sikre, at vi udbyder de rette analyser og at disse indgår i udredningsprofiler, der giver størst mulig værdi. Opgaven kan omhandle en enkelt patient - andre gange er det særlige sygdomsområder der er i fokus. Vi samarbejder tæt på tværs af faggrupper, afdelinger og sammen med eksterne leverandører. Vores spidskompetencer er således vurdering af diagnostiske tests, herunder vurdering af anvendelighed og organisatorisk placering. Vi arbejder gerne tværfagligt og projektbaseret, hvor lægen ofte er projektleder.

Som yngre læge i klinisk biokemi bliver du i særdeleshed involveret i diagnostik og rådgivning indenfor

  • Trombofili og hæmostase. Læger fra andre specialer søger råd og udredning omkring antikoagulerende medicin, udredning af arvelig trombofili, abnorm blødningstendens og meget mere.
  • Porfyridiagnostik og –rådgivning, da afdelingen har landsfunktion på dette område.
  • Derudover er der...