Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Job i Odense

Speciale: Infektionsmedicin

En stilling som afdelingslæge med særlig funktion ang. COVID-19 ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. december 2020 eller efter aftale.


Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede intern medicinske patientgruppe via Fælles Akut Modtagelse, FAM, i samarbejde med de øvrige medicinske dobbeltspecialer.

Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, herunder 4 semiintensive sengepladser og 2 isolationsstuer, daghospital og ambulatorium, herunder indvandrermedicinsk klinik. Derudover driver afdelingen et variabelt antal senge allokeret til patienter med COVID-19. Afdelingens sengeafsnit modtager primært regionale speciale patienter overflyttet fra Region Syddanmarks øvrige sygehus samt varetager infektionsmedicinske hovedfunktioner for OUH’s optageområde.

Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet og modtager studerende i klinikophold og forskningsophold

Arbejdsområdet:

  • Deltagelse i arbejdet med afdelingens COVID-19
  • Medvirken i afdelingens opgaver på alle niveauer, som omfatter patientbehandling, udv...