Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

EPJ-konsulent til Klinisk IT & undervisning i EPJ-SYD projektet

Job i Sydjylland


I foråret 2021 skal alle regionens somatiske og psykiatriske sygehuse tage en ny fælles elektronisk patientjournal i brug, EPJ SYD. Den skal understøtte det kliniske arbejde på samtlige sygehuse og anvendes som dokumentationsredskab af alt klinisk personale.

EPJ SYD består af moduler til patientadministration (PAS), klinisk proces (notatmodul), medicin, rekvisition og svar, booking m.v.

Derfor søger IT-Afdelingen 4 nye kolleger til at indgå i det rejsehold, som skal undervise slutbrugerne i EPJ SYD, og som har lyst til at deltage i en vellykket implementering i Region Syddanmark.

EPJ SYD uddannelse

Alle klinikere skal gennemføre basis e-læringskursus. Kliniske ressourcepersoner i afdelingerne modtager ud over e-læring klasserumsundervisning, hvorefter de sammen med afdelingsledelsen og med støtte fra EPJ-konsulenter skal varetage undervisning i EPJ SYD af kolleger i egen afdeling.

Sekretærer modtager ud over e-læring også klasserumsundervisning, hvor der blandt andet er fokus på de registreringsopgaver, de har ansvar for.

EPJ-konsulenterne skal indgå i det rejsehold, som varetager undervisning af slutbrugerne på sygehusene i hele implementeringsperioden.

Herudover skal EPJ-konsulenterne bistå de kliniske ressourcepersoner i deres lokale undervisning og indgå i den 14-dages supportperiode, som følger efter idriftsættelsen på hver sygehusenhed.

Dine primær...