Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Forbedringskonsulent i Klinisk Udvikling, OUH

Job i Odense


OUH arbejder målrettet på at levere suveræn kvalitet i alle led af patientforløbene. Derfor udvides OUH Forbedringsteam med yderligere en forbedringskonsulent. Vi søger en medarbejder med en relevant lang uddannelsesmæssig baggrund, som kan indgå i vores forbedringsteam, der på nuværende tidspunkt består af syv forbedringskonsulenter.

Ansvar og arbejdsopgaver
Vi søger en forbedringskonsulent, som vil være med til at præge OUH frem mod og efter indflytningen i vores nye universitetshospital (Nyt OUH). Du vil blive medansvarlig for at styrke den positive udvikling, hvor OUH med fokus på bl.a. LEAN som metode, kontinuerligt arbejder med at forbedre kvaliteten og patientoplevelsen. Således bliver du en central medspiller i at skabe synlige forbedringer, der resulterer i bedre patientforløb.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:

  • Samarbejde med afdelingerne på OUH omkring forbedringsarbejdet.
  • Planlægge og gennemføre forbedringsworkshops.
  • Understøtte lokale forbedringsaktiviteter i de kliniske afdelinger til gavn for patienterne.Undervise og coache ledelser og medarbejdere i, hvordan forbedringerne integreres og forankres i en forbedringskultur.
  • Sammen med resten af teamet agerer sparringspart for vores direktion.Træne lederne i anvendelse af systematisk og visuel ledelse, fx gennem tavler og Gemba.
  • Facilitere innovations- og udviklingsprocesser

H...