Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Funktionsleder/afdelingssygeplejerske

Job i Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Vores dygtige funktionsleder skal desværre flytte til København, så vi søger en ny funktionsleder/afdelingssygeplejerske til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense i vores Dag - og døgnafsnit.

Døgnafsnittet har 22 senge fordelt med åbne og lukkede pladser og patienter i aldersgruppen 5-19 år og plads til 6 dagpatienter i alderen 5-13 år. Afsnittet er et samlet afsnit, og det er organiseret i 3 mindre teams: Børneteam, Spiseteam samt Ungeteamet.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en afdeling med en vision om at drive en børne- og ungdomspsykiatri på internationalt niveau. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og Den Syddanske Forbedringsmodel. Med udgangspunkt i dette og med "patienten først - indsatsen" fordres en mere kliniknær og nærværende ledelse, og vi arbejder med ugentlige tavlemøder og datadreven ledelse.

BUP Odense er organiseret med 1 sengeafsnit og 4 ambulante teams. Vi har 4 funktionsledere, der samarbejder med behandlingsansvarlige overlæger i fælles funktionsledelser jf. sygehusets ledelsesgrundlag.

Der vil være et tæt samarbejde med de øvrige funktionsledere og afdelingens samlede ledergruppe.

Vi ønsker vi en funktionsleder med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring og/eller kendskab til behandlingspsykiatri i åbent og lukket regi. En funktionsleder der kan:

  • Samarbejde ...