Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Pssst... Kig lige her!!!

Job i Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

P40 Ø/V søger 3 faste sygeplejersker. Stillingerne er på 37 timer/uge, i blandede vagter, med weekendarbejde ca. hver 2. – 3. weekend – og med mulighed for indflydelse i egen vagtplan. Stillingerne ønskes besat per 1/11 2020 eller snarest derefter.

Om os:

P40 Ø/V (P40) er 2 integrerede afsnit med 7 åbne pladser og 4 lukkede pladser i hvert afsnit. Den 1/5 2020 blev de 4 lukkede pladser på P40 V omdannet til 4 intensive pladser, hvor plejen er særlig sensitiv på både læge-, sygeplejerske- og terapeutsiden. Dette giver mulighed for en særlig indsats for de 4 mest syge i afdelingen, med hvilket vi har haft særdeles stor succes.

Vi søger nye kolleger bl.a. pga. en opnormering i afsnittet, hvor fokus særligt skal være på de intensive pladser.

Afsnittene bemandes af fælles personalegruppe og har fælles afsnitsledelse.

Afsnit P40 er præget af stor aktivitet, høj faglighed, en dynamisk hverdag karakteriseret ved spændende og faglige udfordringer. Vi er 45 dejlige, engagerede og humoristiske kollegaer med stor interesse for de psykisk sårbare patienter, og hvor teamwork og sikkerhed er i højsædet.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består udover vores læger af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, 1 pædagog, 2 ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter, 1 socialrådgiver samt 1 psykolog.

Afsnittene har desu...