Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Er du sygeplejerske eller jordemoder og har du flair for teknik, kommunikation og det korte møde, så er føtalmedicins...

Job i Odense


I Føtalmedicinsk klinik søger vi en sonograf eller en der har lyst til at lære det føtalmedicinske speciale ved Gynækologisk Obstretrisk Afdeling D på OUH med gennemsnitlig arbejdstid på op til 37 timer, hvoraf de 28 timer er som sonograf i Føtalmedicinsk afsnit, og mulighed for de øvrige timer den øvrige del af afd. D afhængig af profil.

Føtalmedicinsk klinik er et afsnit med højt specialiserede funktioner inden for fosterdiagnostik. Vi modtager både gravide kvinder til screeningsundesøgelser:1. trimester-, 2. trimester - og vægt-skanninger og kvinder med komplicerede graviditeter til fosterdiagnostik. Afdelingen har landsfunktion for gravide, der venter et foster med misdannelser i thorax og eller gastroentestinalkanalen. Der er i dagligdagen et tæt samarbejde med afsnittets føtalmedicinske læger, hvilket giver unikke muligheder for faglig udvikling

Din hovedopgave bliver:

  • Varetage information om føtalmedicinske undersøgelser samt udføre termin- 1. trimester-, 2. trimester-, vægt-, og flowskanninger i graviditeten
  • Varetage omsorgen, plejen og information i forbindelse med fosterdiagnostiske undersøgelser
  • Varetage omsorgen, pleje og information til patienter med missede abortion
  • Oplæring og uddannelse af sygeplejersker, jordemødre, læger og studerende
  • Som sonograf skal man opnå teoretisk og praktisk certificering og man auditeres løbende

Vi k...